• Chính sách đổi trả hàng

SHOPGIARE247 đảm bảo quyền lợi của Khách hàng bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn.

1. Điều kiện trả hàng

Khách hàng đồng ý rằng chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
- Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm
- Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển
SHOPGIARE247  giao sai sản phẩm cho Khách hàng (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...)
- Sản phẩm Khách hàng nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin cung cấp trong mục mô tả sản phẩm
SHOPGIARE247  đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Khách hàng trả hàng
Tất cả các yêu cầu trả hàng - hoàn tiền khách hàng cần phải được thông qua và xác nhận bởi các nhân viên của 
SHOPGIARE247 SHOPGIARE247  luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Khách hàng và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định đã có sẵn.

2. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Khách hàng thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

3. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Khách hàng lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. 
SHOPGIARE247 khuyến khích Khách hàng chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

4. Hoàn tiền cho Hàng trả lại

SHOPGIARE247 sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Trong trường hợp không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, SHOPGIARE247 sẽ tự động hoàn tiền cho Khách hàng mà không thông báo gì thêm.
Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.

Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0968.745.799 để được giải quyết một cách nhanh nhất.